Voor iedere gebruiker en bezoeker van de bunker gelden de volgende huisregels:

 • Indien van toepassing (incidenteel huur) meldt je je bij de beheerder.
 • Bands met een abonnement krijgen in overleg een sleutel en houden zich aan de afspraak die gemaakt is bij de overdracht van de sleutel.
 • Gebruikers en bezoekers van Studio de Bunker volgen de aanwijzingen van de beheerder(s) op.
 • Gebruik van drugs is in en om de bunker absoluut verboden.
 • Roken binnen is niet toegestaan.
 • Blokkeer de deuren niet met luidsprekers, apparatuur of instrumenten.
 • De oefenruimte die je huurt houd je in goede staat, en verlaat je op de afgesproken tijd.
 • Als je eventueel extra materiaal gebruikt hebt (kabels, etc.) leg je deze bij vertrek weer terug op de originele plaats.
 • Schade aan apparatuur van de bunker die ontstaan is door onachtzaam of ondeskundig gebruik wordt doorberekend aan de band.
 • Je voorkomt, dat je enige vorm van overlast in de omgeving van de Bunker veroorzaakt.
 • Bij alle bijzondere vragen, wensen of problemen overleg je met de beheerder.
 • Door gebruik en bezoek van de bunker verklaar je je akkoord met deze huisregels